Manifest

Een manifest is waar je in gelooft en waar je voor staat. Iedereen die deelneemt aan Beter in de Buurt (met de onderdelen Vitaliteit, Voeding, Educatie en Diensten) is gemotiveerd om te leven en te werken op basis van deze waarden van het manifest.

Het manifest is een overeenkomst die je met jezelf aangaat. Als iedereen deze overeenkomst met zichzelf aangaat, vormen we samen een ‘wij’ en leggen we een sterke basis voor de samenleving. De waarden staan in relatie tot elkaar, te zien in het Augmented Authenticity and Results Model.

De waarden zijn:
1. Ik leef en werk vanuit zingeving.
2. Ik leef en werk vanuit authenticiteit.
3. Ik sta in verbinding met anderen vanuit agape.

Wij weten zeker dat als we allemaal leven en werken vanuit deze waarden, we een duurzame samenleving creëren gericht op het geluk en welzijn van ons allen.

AAR Model tussenmodel

De overeenkomst met mijzelf

1. Ik leef en werk vanuit zingeving.
Zingeving gaat uit van de intrinsieke motivatie van de mens. Hoe kan ik als mens een bijdrage leveren? Ik doe hetgeen waar ik intens gelukkig van word en geef een zinvolle invulling aan mijn leven.

2. Ik leef en werk vanuit authenticiteit.
Ik neem ten alle tijden eigen verantwoordelijkheid voor mijn gedrag en acties. Mijn eigen identiteit en persoonlijke levensweg staan centraal, waarbij ik vanuit vrijheid mijn eigen keuzes kan maken. Met eigen verantwoordelijkheid echt en origineel zijn.

3. Ik sta in verbinding met anderen vanuit agape
Voor mijn hoogste goed zijn zingeving en authenticiteit belangrijk om in verbinding te staan met anderen vanuit agape voor het hoogste goed van ons allen. Agape is de hoogste vorm van liefde, waarbij ik in verbinding met anderen het geluk en welzijn van de ander als hoogste goed stel. Erkent de ander de waarde van agape dan krijg ik een wisselwerking of krijg ik via een andere weg wat ik nodig heb voor mijn geluk en welzijn. Wat is mijn agape?  De wereld om mij heen is een creatie van mijzelf.

Ik zet mijn talenten, kennis en mogelijkheden vol overgave in, waarbij alle voor- en nadelen in alle eerlijkheid wordt gedeeld met de ander, zodat de ander op basis van transparantie en kwaliteit in vertrouwen een keuze kan maken. 

Alles wat ik doe, doe ik vanuit vertrouwen en is gericht op positiviteit. Dit zorgt direct voor verbinding: de energie die ontstaat tussen mensen wanneer we positief samenwerken. De verbinding is zowel fysiek als virtueel.

Resultaat

Resultaat: er ontstaat synchroniciteit
Als iedereen dit manifest toepast vanuit zijn eigen creatiekracht en co-creatie, kunnen we samen leven in een vrije gelijkwaardige samenleving. En kan de samenleving oneindig groeien en vernieuwen, waarbij het geluk en welzijn altijd centraal staat. Er ontstaat synchroniciteit. Het resultaat is één-op-en en betekent dat je er op kunt vertrouwen dat je krijgt wat je nodig hebt, via de samenleving bij Beter in de Buurt.

We doen/creëren het samen
Mocht je oprecht gemotiveerd zijn om deze overeenkomst met jezelf aan te gaan, maar weet je van jezelf dat je nog niet op alle vlakken volmondig ja kan zeggen, weet dan dat we vanuit Beter in de Buurt workshops en meetings organiseren om hier gezamenlijk Beter in te worden.

De wereld om je heen is een creatie van jezelf.

‘”De wereld om je heen is een creatie van jezelf”

Heb je een vraag?

We organiseren wekelijks een webinar.
Of neem contact met ons op. Wij staan je graag te woord.