Beter in de Buurt stelt het geluk en welzijn van de mens vóór de systemen. Om dit te borgen bestaat het team uit gedreven mensen uit diverse gebieden van de samenleving. Deze groep mensen groeit met de dag. Samen creëren we Beter in de Buurt vanuit vertrouwen en verbinding.

Beter in de Buurt faciliteert alle beroepsgroepen van de samenleving in:

  • het verbinden en netwerken, zowel fysiek als virtueel om samenwerkingen te bevorderen. In de Buurt, regionaal en (inter)nationaal;
  • het verwerken van administratieve en financiële processen en volledige transparantie in deze transacties;
  • het borgen van kwaliteit door feedbackmechanisme en intervisie (op basis van het manifest);
  • het aanbieden van ondersteuning op het gebied van kennisverbreding, op het gebruiken van tools en het vergroten van expertise op inhoudelijk- en juridisch gebied.

Visie

Bij Beter in de Buurt zien we dat een ecosysteem gericht op de mens, bijdraagt aan het verbeteren van de samenleving. Een ecosysteem waarbij een ieder werkt op basis van de waarden in het manifest. Wanneer een ieder zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap neemt over zijn leven en dit inzet om het leven van zichzelf, de ander en de aarde te verbeteren, dan dragen wij allen bij aan een mooie toekomst. Leven zoals dat van nature bedoeld is.

Missie

Het is onze missie dat mensen weer zelf het geluk en welzijn vinden. Dat mensen vanuit vrijheid en eigen verantwoordelijkheid de dienstverlening kan kiezen die bij hem/haar past. Daarbij is dit voor iedereen toegankelijk die hieraan wil deelnemen om zo bij te dragen aan een substantiële verhoging van levensgeluk en welzijn in onze maatschappij!

Heb je een vraag?

We organiseren wekelijks een webinar.
Of neem contact met ons op. Wij staan je graag te woord.