FAQ

Wat is het doel van Beter in de Buurt?
Het doel van Beter in de Buurt is het faciliteren van een samenleving waarin iedereen zijn eigen leven kan creëren en waar geluk en welzijn van de mens centraal staat. Een samenleving waar je in contact komt met dienstverleners en aanbieders op alle gebieden van het dagelijks leven: Vitaliteit, Educatie, Diensten en Voeding. Waar we op een eerlijke en transparantie manier samen leven, leren en werken.

Beter in de Buurt verbindt en faciliteert om deze samenleving te creëren. We brengen vraag en aanbod bij elkaar via een eigen IT-systeem, verbinden mensen en netwerken om samenwerking te bevorderen, verwerken transparant administratieve en financiële processen om betrouwbaarheid te waarborgen en bieden ondersteuning op diverse gebieden.

Hoe werkt het bij elkaar brengen van vraag en aanbod?
Via het IT-systeem Qustify. Aanbieders en vragers krijgen een eigen account en kunnen op die manier met elkaar in contact komen.

Wat betekent dit voor mij als zorgverlener, onderwijsaanbieder en/of dienstverlener?
Als zorgverlener, onderwijsaanbieder en/of dienstverlener doe je hetzelfde als je nu ook al doet: je verleent zorg/onderwijs/dienst aan een ander en in ruil voor jouw energie krijg je betaald. We doen dat via Beter in de Buurt, waar we allemaal werken op basis van het manifest en op die manier de samenleving kunnen verbeteren.

Vitaliteit: zorgverleners in de thuiszorg/wijkverpleging en fysiotherapie kunnen al direct starten. De komende periode kunnen ook andere zorgverleners starten via Vitaliteit in de Buurt. Je kunt je vrijblijvend aanmelden als zorgverlener op de website. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte over de planning.

Educatie: voor onderwijsaanbieders wordt als eerst Leraar in de Buurt uitgerold in 4 steden (Ede, Amersfoort, Arnhem, Barneveld). Leraar in de Buurt is een online platform dat een oplossing biedt aan ouders en kinderen die tijdelijk of permanent op zoek zijn naar een leraar of educatie in de buurt. Wil je hier meer over weten? Elke woensdag om 16.00 uur geeft Frank Ruesink een webinar over Leraar in de Buurt. De link staat op de website.

Diensten: Diensten in de Buurt is nog niet actief. Dienstverleners die niet onder vitaliteit en educatie vallen, kunnen zich inschrijven bij Beter in de Buurt.

Werkt het al in de praktijk?
Zuster in de Buurt (een collegium van Vitaliteit in de Buurt) bestaat sinds 2015. Dit is een thuiszorgorganisatie wat volledig non hiërarchisch is ingericht. Alle zorgverleners werken op basis van het manifest en worden ontzorgd door Zuster in de Buurt voor administratie, facturatie en declaratie. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op het verlenen van de zorg. Een win win situatie: de zorgverlener kan eigen dagen en uren bepalen en kan (weer) vanuit het hart zorg verlenen. Aan de andere kant wordt de cliënt verzorgd door een zorgverlener die vanuit het hart zorg verleent, de tijd heeft en hierdoor een vaste zorgverlener van de cliënt blijft.

Kan je je inschrijven als zelfstandige, in loondienst of als organisatie?
Je kunt je inschrijven als zelfstandige of als organisatie. Een organisatie kan dan uiteraard mensen in loondienst hebben.

Dien ik al ingeschreven te zijn als zzp’er?
Je hoeft niet direct al zzp’er te zijn bij het vrijblijvend aanmelden. Als je via het platform gaat werken en factureren, dan is het wel van belang ingeschreven te zijn als zzp’er of als organisatie.

Kan je ook deels starten via Beter in de Buurt?
Zeker! Je bepaalt zelf jouw (werk)week en hoe je die indeelt. Dit kan ook deels via Beter in de Buurt zijn.

Wat is het verdienmodel van Beter in de Buurt?
Beter in de Buurt faciliteert het verbeteren van de samenleving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van facilitators, zoals Qustify (IT-systeem), het team van Beter in de Buurt (implementatie, marketing, educatie, organisatie) en op termijn ook een Council of Twelve. Wat de precieze kosten zijn hangt af van wat een dienstverlener, regio of beroepsgroep nodig heeft. Deze kosten worden betaald op het moment dat de dienstverlener zelf uitbetaald wordt. Via Qustify worden deze kosten conform afspraken verdeeld over de facilitators, wat transparant inzichtelijk is. Indien een dienstverlener, regio, beroepsgroep van meer facilitators gebruik wil maken, dan wordt in overleg besproken welke kosten hierbij horen. Zo heeft Zuster in de Buurt meer backoffice ondersteuning nodig voor het maken van zorgplannen, zorgovereenkomsten, machtigingen en contact met de verzekeraar. Hierdoor geldt voor Zuster in de Buurt dat er 8% wordt ingehouden bij elke factuur van de zorgverlener. De percentages en facilitering met de facilitators wordt in een SLA (Service Level Agreement) vastgelegd met partners die deze diensten doen.

Is het een platform dat draait op vrijwilligerswerk?
Het implementatieteam van Beter in de Buurt en de onderdelen Vitaliteit, Educatie, Voeding en Diensten zetten zich tot op heden vanuit agape in om deze samenleving op te zetten.

Zuster in de Buurt is de voorloper op Beter in de Buurt, waarbij de visie in de praktijk is gebracht. Het is een non hiërarchische thuiszorgorganisatie die al vanaf 2015 op zichzelf draait. Alle ‘zusters’ krijgen daar hun werk betaald door de zorgverzekeraar conform de zorgverzekeringspolis. Daarnaast werken er een aantal mensen op kantoor om de backoffice te organiseren.

Het doel is dat elke ‘in de Buurt’ als een non hiërarchische vorm op zichzelf gaat draaien, waarbij je als dienstverlener jouw inkomsten krijgt zoals je dat nu ook krijgt. Met support van de backoffice en het IT-systeem om het proces te stroomlijnen.

Hoe kan ik de nieuwsbrief ontvangen?
Door je vrijblijvend aan te melden bij Beter in de Buurt, Vitaliteit in de Buurt, Educatie in de Buurt. Op elke website staat rechtsboven een button ‘Aanmelden’.

Heb je een vraag?

We organiseren wekelijks een webinar.
Of neem contact met ons op. Wij staan je graag te woord.