Co-creatie

Samen creëren we het nu en de toekomst. We hebben als doel dat mensen, initiatieven, organisaties en co-creaties gezamenlijk die ideale samenleving creëeren. Waarbij we gebruik maken van universele faciliteiten, zodat we sterk verenigd zijn maar wel authentiek en autonoom blijven.

De fundamenten waarmee Beter in de Buurt de autonome samenleving creëert, zijn:

 • het software platform Qustify. In Qustify borgen we de afspraken die we maken rondom de dienstverlening. Qustify zorgt voor betrouwbaarheid en transparantie in afspraken, documenten, planning, tools, administratie en financiën. In Qustify zijn de twee autonome modellen geïntegreerd: het Augmented Authenticity and Results Model (AAR-model) wat uitgaat van de waarden authenticiteit, zingeving, synchroniciteit en agape. De tweede is het stamcel organisatiemodel waarmee iedereen zijn werk autonoom kan inrichten. Het model gaat uit van authentieke kwaliteiten van elk mens en hierdoor kan de samenleving oneindig groeien zonder hiërarchie met minimale overhead en behoud of verbetering van kwaliteit.
 • educatie bestaande uit events, webinars en tools om jou als zelfstandige, ondernemer, werknemer, als mens mee te nemen op reis naar autonomie
 • een netwerk van ervaringsdeskundigen die expert zijn, om mee te verbinden op diverse gebieden zoals IT, HR, vitaliteit, educatie, voeding, carrière, life, business, finance, juridisch, economisch etc.

Met deze fundamenten faciliteren we jou! Om samen de samenleving, jouw persoonlijke (werk)leven, jouw organisatie en/of jouw buurt of regio autonoom te organiseren.

Wat doen wij en wat doe jij?

Autonome samenleving

Samen organiseren we alle facetten van het dagelijks leven van de samenleving, onderverdeeld in Vitaliteit-, Educatie-, Voeding- en Diensten in de Buurt. Elk onderdeel heeft een platform waar je diensten kunt aanbieden en afnemen op basis van de waarden van het manifest. Iedereen is welkom in deze veilige leef- en werkomgeving waarbij op een betrouwbare en transparante manier diensten worden verleend. Hiermee creëren we collectief een onafhankelijke samenleving.

Wat doen wij?
Wij faciliteren de platformen en de mensen die gebruik maken van de software Qustify. We zetten ons netwerk in om de platformen te laten groeien. We faciliteren educatie hoe je diensten kunt aanbieden en afnemen. Door middel van educatieve content, tools en experts ontwikkel je jezelf en leer je hoe je autonoom jouw ideale leven kunt inrichten, conform het manifest.

Wat doe jij?
Meld je vrijblijvend aan om te verenigen. Vervolgens kan je diensten aanbieden en afnemen op het platform. Hiermee draag je bij aan een mooie samenleving en betrouwbare economie.

Als je jouw diensten aanbiedt, dan werken we op basis van Activity Based Costing. Dit betekent dat er geen vaste kosten per maand zijn, maar dat er een percentage wordt ingehouden van de gerealiseerde omzet. Op basis van Activity Based Costing draag je een % fee af bij facturatie, samen bespreken we welk % voor jouw dienstverlening zal zijn. Deze bijdrage gebruiken wij om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, waaronder: het onderhouden en ontwikkelen van het IT-systeem Qustify en het platform, het uitvoeren en ontwikkelen van de backoffice, tools en educatie beschikbaar houden en uitbreiden van het netwerk. Hoe meer mensen er deelnemen aan deze economie, hoe lager het % zal worden. De financiën die overblijven komen ten goede van de samenleving vanuit agape.

Autonoom persoonlijk (werk)leven

Samen zorgen we dat je als zelfstandige, werknemer en ondernemer je volledig kunt richten op jouw zingeving zodat je kan doen wat je het leukste vindt. Of je nu werknemer bent en je volledig of gedeeltelijk wil starten met autonoom werken of dat je zelfstandige bent en je (nog) beter jouw leven wil inrichten.

Wat doen wij?
Beter in de Buurt faciliteert bij de volledige ontzorging van jouw administratie, documentatie, facturatie, declaratie en planning. Elk platform draait op de software Qustify. Zie ook het volgende onderdeel ‘autonome organisatie, instelling of team’.

Beter in de Buurt faciliteert educatie om jou als zelfstandige, ondernemer, werknemer mee te nemen op reis naar autonomie. In de volgende vormen:
– Workshops en webinars over autonomie, jouw ideale (werk)leven creëren en nog meer.
– Tools die meetbaar positief bijdragen aan geluk en welzijn op alle bewustzijnsniveaus (fysiek, spiritueel, mentaal en emotioneel)
– Coaching waar nodig door ervaringsdeskundigen met de nodige expertise en achtergrond
– Events waar je leert en creëert wat je nodig hebt voor jouw (werk)leven, ondersteund door co-creaties, tools en experts

Wat doe jij?
Ga mee op reis door je vrijblijvend aan te melden! Je bent dan direct ingeschreven voor de nieuwsbrief
Doe mee met de webinars en events
Pay it forward: informeer mensen en initiatieven die ook autonoom willen zijn

Autonome organisatie, instelling of team

Samen zorgen we voor (meer) autonomie in jouw organisatie, instelling of team. Met als doel dat iedereen doet wat hij/zij het leukste vindt en de organisatie non-hiërarchisch kan groeien met minimale overhead en hoge kwaliteit. Heb je medewerkers in dienst of werk je in teamverband? Dan wil je tevreden, zelfsturende en gedreven mensen die vanuit eigen verantwoordelijkheid goed zorgen voor zichzelf, de organisatie en de medemens.

Wat doen wij?
Beter in de Buurt faciliteert bij de volledige ontzorging van jouw administratie, documentatie, facturatie, declaratie en planning. Elk platform draait op de software Qustify. Qustify maakt deze transacties betrouwbaar en transparant. De functionaliteiten van Qustify zijn onder andere:

 • oneindig groeien zonder hiërarchie op basis van het stamcel organisatiemodel;
 • vraag en aanbod bij elkaar brengen, met ieder een eigen profiel;
 • netwerken verbinden, zowel fysiek als virtueel, om samenwerkingen te bevorderen. In de Buurt, regionaal en (inter)nationaal;
 • samenwerken met anderen in teams en gemakkelijk informatie en berichten uitwisselen;
 • integratie met tools die meetbaar resultaat leveren op het gebied van autonomie, arbeidsproductiviteit, geluk en welzijn. Dit in samenwerking met coaches en experts;
 • onderlinge afspraken controleren (hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld voor jouw beroepsgroep eigen beroepsstandaarden te bepalen);
 • administratieve en financiële processen verwerken (administratie, overeenkomsten, declaratie, facturatie, betalingen en genereren van standaard documenten);
 • planningsmodules zoals agenda en afspraken;
 • volledige transparantie in deze transacties;
 • kwaliteitsborging door feedbackmechanisme, intervisie en reviews (op basis van het manifest);
 • een ICT-structuur die veilig, meertalig, decentraal en internationaal uit te breiden is;
 • en nog veel meer! Het is oneindig!

Wat doe jij?
Meld je aan en biedt jouw diensten aan op de diverse platformen, zodat je gebruik kunt maken van Qustify.
Neem contact op om te bespreken hoe we jou kunnen faciliteren.

Autonome buurt/regio

Samen zorgen we voor meer autonomie in jouw Buurt en/of regio. Als je jouw regio autonoom wilt organiseren voor bijvoorbeeld vitaliteit, educatie, voeding en/of diensten. Of een leefgemeenschap wilt bouwen in jouw regio of op eigen grond.

Wat doen wij?
Beter in de Buurt kan ook een regio of buurt faciliteren met het stamcel organisatiemodel en de software Qustify en zo:

 • vraag en aanbod bij elkaar brengen;
 • netwerken verbinden, zowel fysiek als virtueel, om samenwerkingen te bevorderen;
 • samenwerken met anderen in teams en gemakkelijk informatie en berichten uitwisselen;
 • onderlinge afspraken controleren (hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld voor jouw beroepsgroep eigen beroepsstandaarden te bepalen);
 • administratieve en financiële processen verwerken (administratie, overeenkomsten, declaratie, facturatie, betalingen en genereren van standaard documenten);
 • planningsmodules zoals agenda en afspraken;
 • volledige transparantie in deze transacties;
 • kwaliteitsborging door feedbackmechanisme, intervisie en reviews (op basis van het manifest);
 • een ICT-structuur die veilig, meertalig, decentraal en internationaal uit te breiden is;
 • en nog veel meer! Het is oneindig!

Beter in de Buurt faciliteert educatie om jouw Buurt/regio mee te nemen op reis naar autonomie. In de volgende vormen:

 • Beter in de Buurt-evenementen waarin we live samenkomen voor co-creatie en verbinding
 • Workshops en webinars over het opzetten van locaties en initiatieven en de onderdelen vitaliteit, educatie, voeding, diensten in jouw buurt. Vanaf de visie tot en met financieringsmodellen waardoor de plek autonoom kan zijn zonder inmenging van hiërarchische organisaties, financierders of instanties.
 • Informatie over hoe om te gaan met de wet- en regelgeving en vergunningen
 • Coachen, adviseren, faciliteren in hoe je met elkaar kunt verbinden en samenwerken op basis van de waarden van het manifest of jullie eigen waarden.
 • Een netwerk van experts met de nodige expertise, achtergrond en tools

Wat doe jij?
Ga mee op reis door je vrijblijvend aan te melden!
Neem contact op met Beter in de Buurt en dan bespreken we samen hoe we jouw buurt/regio kunnen faciliteren, onder andere met het handboek ‘Regio’.

Co-creatie starten

Samen een co-creatie starten. Als je een initiatief gestart bent of wil starten dat bijdraagt aan een mooie samenleving, waarbij je verbinding zoekt om het samen te co creëren en gebruik te maken van elkaars talenten en krachten.

Wat doen wij?
Jij hebt een idee wat een positieve bijdrage levert aan de samenleving (agape). Wij faciliteren jou. Samen zetten we het om in een creatie en manifesteren het. Ook op basis van het stamcel organisatiemodel en Qustify. Een project kan een initiatief vanuit een persoon of groep zijn. Beter in de Buurt werkt samen met diverse netwerken en specialisten. Hierdoor bundelen we krachten en verbinden we vraag en aanbod om de projecten samen in een co-creatie te realiseren.

Voorbeelden van co-creaties zijn:

 • Leraar in de Buurt. Er zijn meerdere verlangens om een nieuwe bezielde onderwijsvorm voor basis- en voortgezet onderwijs te laten ontstaan. Frank Ruesink zet dit verlangen samen met een team om in een creatie om het te manifesteren. Leraar in de Buurt is een online platform dat een oplossing biedt aan ouders en kinderen die tijdelijk of permanent op zoek zijn naar een leraar in de buurt. In 4 steden worden pilots uitgevoerd: Ede, Barneveld, Amersfoort en Arnhem. Elke stad vormt een eigen team dat in die stad leren en ontwikkelen gaat organiseren. Na het succesvol afronden van de pilots, rollen we het programma/concept uit naar andere steden in Nederland.
 • WorkLifeBetter. WorkLifeBetter is de easy way to go naar jouw ideale werkleven. Met tools, experts en experiences ga je met veel plezier vanuit jouw eigen verantwoordelijkheid jouw ideale (werk)leven creëren.
 • diverse co-creaties om leefgemeenschappen rondom boerenbedrijven in de Buurt te manifesteren. Fysieke plekken waar voeding, vitaliteit, educatie, duurzaamheid, en deeleconomie vanuit gelijkwaardigheid georganiseerd worden. Het resultaat is een betaalbaar en autonoom leven, met een holistische kijk op zorg en educatie en waar we voeding met veel levensenergie kweken. Tevens een nieuw leef- en verdienmodel voor de boeren.

De volgende verlangens zijn al uitgesproken en zullen in de toekomst worden omgezet in een creatie:

 • een eigen zorgverzekering in de vorm van broodfonds 3.0 om vitaliteit en educatie toegankelijk en betaalbaar te maken vanuit collectieve financiering en vertrouwen;
 • eigen economie met munten, waarbij we geen geld op geld verdienen, maar geld als energie zien als ruilmiddel zonder rente.

Wat doe jij?
Creëer je mee? Heb je een specifiek idee of creatie dat je wilt manifesteren? Of spreekt één van de co-creaties jou in je hart aan? Neem contact met ons op!

‘”De wereld om je heen is een creatie van jezelf”

Heb je een vraag?

We organiseren wekelijks een webinar van Beter in de Buurt.
Of neem contact met ons op. We staan je graag te woord.